Zálohování a ochrana dat

Zálohování není módní záležitost, je to jedna z nutností, potřebná pro trvale udržitelný rozvoj!

Základní parametry zálohování:

1. Zálohování musí být automatické a bezobslužné.

2. Zálohy ukládáme minimálně na dvě místa.

 

Další důležitou definicí v oblasti zálohování je:

Vytvoření zálohy je pouze polovina úkolu, druhá polovina je jistota obnovy zálohy.

 

Jaké jsou nejčastější důvody ztráty dat?

1.  Nechtěný výmaz dat uživatelem

2.  Chyba aplikace či SW (programu)

3.  Chyba HW

4.  Neprovedení zálohy

5.  Nečitelnost zálohy

6.  Úmysl (sabotáž)

7.  Požár či povodeň

8.  Organizační chaos

 

Umíme se postarat o celý koncept zálohování a archivace dat včetně plánů obnovy.

Vyzkoušejte Nás !