Virtualizace serverů

Přínosem virtualizace je zvyšování spolehlivosti, dostupnosti a také flexibility a dynamiky IT infrastruktury.

Popularita VIRTUALIZACE spočívá ve skutečnosti, že umožňuje nastavit výhodně vyvážený poměr mezi investicemi do IT infrastruktury a přínosy, která tato infrastruktura firmě nabídne. Neboli dokáže šetřit náklady na správu a údržbu IT systémů.

VIRTUALIZACE PŘÍNÁŠÍ ÚSPORY

ZVYŠUJE EFEKTIVITU, DYNAMIKU

ZAJISTÍ LEPŠÍ VYUŽITÍ INVESTOVANÝCH PENĚZ

Virtualizace pomáhá při řešení požadavků jako jsou zajištění odolnosti IT infrastruktury, obnova dat a vysoká dostupnost, aby společnostem zlepšily schopnost reagovat včas na nejrůznější obchodní podněty, maximalizovaly dobu provozuschopnosti a zjednodušily IT management.

Výhody virtualizace:

  • Lepší využití výkonu nebo jeho zvýšení (využití výkonu serveru pouze z 20-40% a přibližně 50% přidělené datové kapacity)
  • Zvýšení dostupnosti poskytované služby
  • Zvýšení zabezpečení a spolehlivosti
  • Zajištění snadné přenositelnosti celého operačního systému včetně aplikací a dat na jiný hardware bez jakéhokoliv zásahu do přenášeného systému
  • Výrazně jednodušší obnova po pádu systému
  • Snadnější zálohování (zálohování za provozu)
  • Možnost dynamického přidělování výkonu (navyšování i snižování)
  • Podpora starších aplikací – oddálení nákladů na jejich inovaci
  • Snižuje náklady rozvoj, provoz a údržbu IT infrastruktury
  • Synergické efekty při testování a vývoji

Součástí virtualizace je i řešení vysoké dostupnosti – (High Availability), což je efektivní způsob, jak automaticky restartovat ohrožené aplikace. Jinými slovy zajistí kontinuitu práce celé společnosti (nepřetržitý chod organizace).

Využívej všech výhod, které virtualizace přináší !