Datová úložiště

Objem vytvářených a uchovávaných informací se každoročně zvyšuje a s tím úměrně stoupají požadavky na datová úložiště. V současné době hovoříme o více než padesátiprocentním meziročním nárůstu objemu uchovávaných dat. To představuje zvyšující se nároky nejen na kapacitu datových úložišť, ale také na rychlý přístup k datům.

Pomůžeme Vám při hledání optimálního řešení, které zohledňuje především tyto principy:

  • Ochrana dat
  • Odolnost proti výpadkům a haváriím
  • Konsolidace dat
  • Sdílení dat

Portfolio společnosti GrossoCom nabízí směs produktů, řešení a služeb pro ukládání dat, které používají nejmodernější technologie a otevřené standardy pro optimální řešení pro každého zákazníka.
Moderní technologie propojení diskových polí Storage Area Network (SAN) FiberChannel (po optických vláknech) a iSCSI (blokový přenos dat pomocí příkazů SCSI po datové síti IP) dává nepřeberné možnosti sdílení diskového prostoru velkým počtem serverů a tím jeho efektivnímu využití při vyšší spolehlivosti a výkonu, než-li je tomu v případě interních diskových polí přímo v serverech.
Disková pole otevírají i nové možnosti bezpečnostního přístupu k ukládání dat, např. formou replikace diskového prostoru a databází mezi různými lokalitami.

Další možností je přímé sdílení souborů pomocí Network Attach Storage (NAS) či databází pomocí iSCSI.

Co je NAS a SAN?

Co se pod těmito pojmy NAS (Network Attached Storage) a SAN (Storage Area Network) skrývá? Obě uvedené technologie nabízejí dvě odlišná řešení stejného problému – bezpečné síťové ukládání dat a jejich správu. V dnešní době prudce narůstá objem vytvořených dat, která se následně ukládají někde v počítačové síti. Položme si otázku, která z obou možností je ta nejvhodnější pro konkrétní situaci, co přinese a kolik bude stát?

NAS

Zařízení NAS se instaluje přímo do již existující sítě LAN (WAN). Soubory, uložené v diskovém prostoru NAS, jsou přístupné pomocí nainstalovaných protokolů pro přenos a sdílení. Jejich počet určuje univerzálnost použití NAS. Je to řešení, které je založeno na souborovém přenosu dat. Nové přidaný diskový prostor je mapován na pracovní stanice tak, jako by byl lokální. V tomto smyslu můžeme chápat NAS jako speciální prvek v síti, na kterém běží nějaká aplikace, která zajišťuje, že se dostaneme k souborům, uloženým na volném diskovém prostoru. Zjednodušeně řečeno platí, že NAS je server (PC) s vhodným operačním systémem, který plní roli dalšího souborového serveru.

SAN

Technologie SAN bývá dražším řešením. Je to speciální síť, která slouží jen k přenosu dat a je zcela oddělena od ostatního „LAN provozu“. Je na ní nezávislá. Využívá blokový přenos dat. Bloky se přenášejí přímo mezi servery a úložnými prostory (datovými zařízeními) nebo jen mezi jimi samotnými. K propojení mezi jednotlivými prvky sítě SAN se používá technologie FC (Fibre Channel), na rozdíl od TCP/IP je od samého začátku výhradně navržena na rychlý přenos obrovského množství dat na velké vzdálenosti.

Závěrem

NAS i SAN řešení nám zajistí dostupnost a bezpečnost uložených dat a informací, což je prioritou v každé společnosti.Vhodnost nasazení jednotlivých technologií závisí na komplexním zvážení všech aspektů.

Naše pomoc zákazníkům pro zvolení správné cesty spočívá na základě víceparametrové rozhodovací matice.